Maitighar, Kathmandu, Nepal info.classnepal@gmail.com +977-015321366

Orientation Program on ILO C177 and Supply Chain

“Orientation Program on ILO C177 and Supply Chain” to the Homebased workers @ Kageshwori Manohara Municipality, Thali in the presence of Mayor Mr. Krishnahari Thapa and ward members. Thank you all for your keen interest, active participation and commitment.

International Migrants Day

Mass Standing on the occasion of “International Migrants Day” @ Maitighar Mandala on 18th Dec 2019.

International Home Based Workers Day

अदृष्य रहेका सम्पूर्ण गृह श्रमिकहरुलाई पहिचान र आत्मसम्मान सहितको अधिकार प्राप्त होस् ।

अन्तर्राष्ट्रिय गृह श्रमिक दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण गृह श्रमिकहरु, यस क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था, अभियन्ता, पत्रकार साथीहरु एवं अन्य सरोकारवालाहरु सम्पूर्णमा शुभकामना ।